Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Ročník 2013

Stalo se již tradicí, že před začátkem zimního semestru se pro studenty vybraných oborů Lékařské fakulty OU koná adaptační kurz. V tomto akademickém roce (2013/2014) se tento kurz konal již popáté a zúčastnili se jej studenti prvního ročníku programu Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra a Porodní asistentka) a Všeobecného lékařství. Absolvováním tohoto kurzu studenti získají první kredity do svého studia.

Spojení těchto oborů není náhodné, ale je založeno na volbě budoucího povolání, kdy právě tyto profese budou v úzkém kontaktu a společnými silami budou pečovat o zdraví svých pacientů. Proto je podpora týmové sounáležitosti a rozvoj vzájemné spolupráce rozvíjen již od prvních okamžiků studia na vysoké škole.

Místem konání letošního ročníku byla Ústřední hasičská škola v Jánských koupelích, kde je možnost využít krásy okolní přírody, ale také rozsáhlé vnitřní prostory.

Absolvovaný program kurzu:

Celý program adaptačního se nese v duchu her a soutěží, při kterých mají účastníci možnost poznat nejenom sami sebe, ale také zejména své budoucí spolužáky a kolegy. Seznamovací aktivity jsou příležitostí k projevení vlastní kreativity a navázání prvních vysokoškolských přátelství. Při přípravě a realizaci programu mají studenti možnost být jak ve skupině svého vlastního oboru, tak i poznat studenty oborů příbuzných. Čtvrtek se tedy nesl ve znamení vzájemného oťukávání a prolomování bariér. V pátek měli studenti možnost vyzkoušet své fyzické síly a díky nim tak získat kredity, které jim měli napomoci při jejich prvním setkání s vysokoškolskými pedagogy, se kterými pak budou absolvovat své přednášky a cvičení. V průběhu tohoto večera tak padli první otázky o obtížnosti jednotlivých zkoušek, náročnosti některých předmětů a také vlastní zkušenosti z praxe zúčastněných pedagogů. V sobotu se pak týmový duch prolnul jak v aktivitách úsměvných a hravých, tak i těch, které měly sloužit k zamyšlení a případnému zhodnocení vlastního života a ujasnění si plánů do budoucna. Díky spolupráci se členy organizace Yung Life, se podařilo zajistit tematické zázemí pro odpolední hru, která toto mohla zprostředkovat. Večer pak studenti strávili ve společnosti svých starších kolegů a získali od nich cenné rady a typy na hladké absolvování jednotlivých ročníků svého studia. V neděli nás už pak čekalo jen rozloučení a návrat do svých domovů a těšení se na další brzká společná setkání s nově získanými přáteli a spolužáky.

Několik úryvků z hodnocení samotných studentů:

„Odpolední vytváření dárků podle indicií pro naše budoucí lektory bylo také činností zajímavou. Nešlo ani tak o to, že bychom se nějak skamarádili, ale vytvářeli jsme něco společně a byli jsme přinuceni ke kompromisům a podávání různých návrhů družstvu, čili komunikace rozhodně nevázla.“

„Co mě opravdu zaujalo, byla hra, která se hrála v sobotu po obědě. Myslím, že hra všechny opravdu překvapila v pozitivním slova smyslu a většina z nás se do ní s nadšením ponořila. Hra byla stavěná na zamyšlení se nad vlastním životem… Ve hře byli zapojeni všichni, jak studenti, tak učitelé. To byl opravdu dobrý nápad. Ukázalo se, že i učitelé jsou pouze lidé. Myslím si, že to pro nás bylo podstatné zjištění.“

„Nejpřínosnější pro mě byly večerní návštěvy kantorů a studentů, kteří mi objasnili věci, kterým jsem doposud nerozuměla. Přidali k tomu i veselé historky, a tak jsme se mohli poznat i z jiného hlediska, než jen ve školním prostředí.“

„I když jsem na adaptační kurz nechtěla a domů jsem se vrátila unavená, byla jsem opravdu ráda za to, že jsem jela. Sice jsem nevěděla u většiny spolužáků, jak se jmenují, ale bylo mnohem příjemnější přijít do cizí školy a vidět kolem známé obličeje. Povídání jsme dohnali, jména se naučili a teď se spolu smějeme našim společným zážitkům. Celkově kurz hodnotím kladně a určitě bych ho každému doporučila.“

Aktualizace: 07. 07. 2014


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt