Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Organizační tým

Adaptační kurz je pořádán pod záštitou Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence ve spolupráci s vybranými pedagogy či jinými pracovníky Lékařské fakulty OU. Zatímco v roce 2009 byl tento organizován pouze dvojicí Mgr. Radky Bužgové, Ph.D. a Mgr. Evy Janíkové, v sobotním programu pak doplněný Mgr. Bužgou, v roce 2010 se na organizaci adaptačního kurzu podílela kromě výše uvedených pedagogů, také Mgr. Vladislava Zavadilová a v roce 2011 Mgr. Monika Střelková. Od roku 2011 se adaptačního kurzu účastní tři obory LF OU (všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství) a studentům se věnují níže uvedení pedagogové a další členové akademické obce:

 • Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.
  Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
 • Mgr. Eva Janíková
  Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
 • Mgr. Marek Bužga
  Katedra fyziologie a patofyziologie
 • RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
  Katedra biomedicínských oborů
 • Veronika Špatenková
  Studentka oboru Všeobecné lékařství
 • Petra Murínová
  Studentka oboru Všeobecné lékařství
 • Martin Palička
  Student oboru Všeobecné lékařství
 • Tomáš Dvořák
  Student oboru Všeobecné lékařství
Aktualizace: 24. 06. 2016


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt