Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Ročník 2010

Stejně jako v předešlém roce, tak i letos se uskutečnil adaptační kurz pro studenty prvních ročníků. Tentokráte se ho účastnili studenti Fakulty zdravotnických studií OU, programu Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra a Porodní asistentka), Specializace ve zdravotnictví (obor Ergoterapie) a oboru Nutriční terapeut. Pro větší počet studentů se kurz odehrával na chatě Čeladenka a v jejím blízkém okolí.

Absolvovaný program kurzu:

Letošní adaptační kurz začal opět příjezdem ve čtvrtek odpoledne. Po zbytek dne se studenti poznávali jak mezi sebou v rámci svých oborů, tak i mezi nimi. Po večerním programu ten, komu zbývaly síly, pokračovali v seznamování neformálním. V pátek studenti po skupinách sbírali indicie k tomu, aby mohli vyrobit dárek na míru pro svého vylosovaného vyučujícího. V rámci tohoto orientačního putování po součástech Ostravské univerzity poznali blízké okolí chaty Čeladenka. Asi nejvíce v paměti jim utkvěl vrchol Malého smrčku, na kterém byla umístěna jedna z kontrol. Dary pak předali pedagogům, pro které bylo toto odměnou za chvíli v „horkém křesle“ pod palbou dobře mířených otázek moderátora večera, pana magistra Bužgy. Večer byl zakončen informacemi o studiu a náplni jednotlivých oborů. Sobotní den strávili studenti opět promícháni ve skupinách, tentokráte na lanových aktivitách v nedalekém lese. Kromě lan, procházeli poslepu vytyčenou trasou, či běhali s kládou apod. Večer pak zakončili se studenty z vyšších ročníků, kteří jim byli zdrojem informací i dobrých rad. Nedělní ráno bylo pro mnohé již velmi únavné, ale poslední aktivita – kresba stromu se také jednotlivým skupinám povedla. A následovalo rozloučení a chvilkové rozdělení a očekávání prvního školního dne...

Několik úryvků z hodnocení samotných studentů:

  • „Když nadešel den D, byla jsem velice nervózní. Netušila jsem, co mě čeká. Po příjezdu se situace postupně uklidnila a začali jsme se seznamovat ... Během dalších dní jsme hráli různé hry, díky kterým jsem se seznámila i s dalšími spolužáky. Díky celodenní hře jsme poznali krásnou krajinu, pobavili se a rozebrali různé témata. Pak díky programu, který jsme měli připravený v sobotu, jsem si mohla zkusit aktivity, na které bych neměla za normálních okolností odvahu.“

  • „Během pobytu si pro nás vyučující připravili i několik přednášek, díky kterým nám ujasnili vše, co nás ještě zajímalo o našem oboru, fakultě, praxi nebo zahraničních vztazích. Rovněž studentky z vyšších ročníků si pro nás připravili prezentaci o tom, jak to na fakultě chodí a to nám taky moc pomohlo.“

  • „... Večer přijely významné osobnosti OU. Tento večer mi přišel velmi zábavný a to hlavně z důvodu, že jsme poznali, že jsou také jen lidi, a že když budeme mít snahu a zájem o studium nemáme se čeho bát.“

  • „Budoucím prvním ročníkům adaptační kurz určitě doporučuji. Svůj cíl naprosto splnil! Bylo to super!“

  • „Takže celý adaptační kurz byl skvělý a všem budoucím studentům, kteří se budou moct zúčastnit, vždy řeknu, ať jdou do toho.“

Aktualizace: 12. 10. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt