Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Adaptační kurz Lékařské fakulty OU

Adaptační kurz je obecně určen studentům prvních ročníků a jeho cílem je usnadnění a zpříjemnění prvních chvil člověka ve vysokoškolském prostředí.

U nás na Lékařské fakultě spojujeme studenty několika oborů, aby tak došlo k jejich propojení, protože i zvolený obor studia s sebou v budoucím profesním životě přináší multioborovou spolupráci a práci v týmu. Adaptační kurz je zařazen do nabídky volitelných předmětů a ohodnocen kredity. Těsně před začátkem semestru tak mají studenti možnost poznat sami sebe navzájem a také pedagogy, se kterými se budou v průběhu svého studia setkávat. Cílem celého programu je také učení se vzájemné toleranci a spolupráci v týmu.

Aktualizace: 09. 11. 2017


© Ostravská univerzita 2008 - 2021
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt