Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava


 

Setkání absolventů geografie

Registrace spojená s účastnickým poplatkem 500 Kč prodloužena do 20. srpna! Více v aktualitách!


Vážené absolventky, vážení absolventi,
přijměte prosím naše pozvání na Setkání absolventů geografických oborů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Setkání absolventů se bude konat 3. září 2010 v areálu Slezskoostravského hradu od 17 hodin.

V České republice nebylo doposud zvykem pořádat absolventská setkání pod patronací univerzit, proto se pokusíme o vytvoření nové tradice, neboť jsme si uvědomili, že jsme ono symbolické předávání diplomu považovali mylně za úspěšné završení nejenom Vašeho studia, ale i naší práce s Vámi. Absolventi jsou vizitkou každého oboru a jejich následné uplatnění mimo jiné vypovídá o kvalitě univerzity, na které studovali.

Sociální kontakty a vazby, které jste získali během svého studia na vysoké škole, se často změnily v dlouhotrvající přátelství, stejně tak jako v potřebné kontakty, využitelné v současné a třeba i budoucí práci. Bližší sepětí absolventů s univerzitou je dnes na mnoha zahraničních univerzitách samozřejmostí a umožňuje udržovat či navazovat nové kontakty (mezi studenty a absolventy i absolventy navzájem) využitelné v profesním i osobním životě. Uvědomujeme si důležitost užší spolupráce s Vámi i vzhledem ke zpětné vazbě na kvalitu naší práce, a proto považujeme organizaci setkání za první krůček k zintenzivnění našich vztahů.

Věříme tedy, že přijmete naše pozvání na společenskou akci neformálního charakteru a využijete možnost setkat se svými spolužáky i pedagogy. Ať už využijete první zářijový pátek letošního roku a prostory Slezskoostravského hradu k nostalgickému vzpomínání, prohlížení fotografií, obnově studentských přátelství nebo jen ke konstatování, jak jsme všichni zestárli :o), věříme, že to bude stát za to.

Všichni jste srdečně zváni!

prof. Vladimír Baar, CSc.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

RNDr. Monika Mulková, Ph. D.
katedra fyzické geografie a geoekologie

Aktualizace: 15. 07. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2020
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt